Náš podnikatelský plán

 

Zvolili jsme jít cestou neziskové organizace, jelikož naším hlavním cílem je stávající areál na koupališti dále zvelebovat a část výnosu z činnosti chceme dále investovat do vylepšování celého prostoru areálu, revitalizace dětského hřiště, stávajícího pódia atd. Hlavním cílem je vytvořit z areálu na koupališti kulturně-sportovní prostor pro využívání volného času dětí a dospělých.

 

Co se týče služeb hospůdky, chceme rozšířit nabídku o teplá jídla servírovaná formou „hladového okna“ (grilovaná kuřata, rozpékaná pizza, párky v rohlíku a další), která ve stávající nabídce chybí. S tím samozřejmě souvisí také nutnost úpravy vnitřních prostor, zejména vybavení zázemí provozovny nerezovým nábytkem a následné schválení Krajskou hygienickou stanicí.

  

V letních měsících chceme v areálu pořádat kulturní představení ať už hudební či divadelní, popřípadě i letní kino a využívat k tomu současné pódium. Během zimní sezóny bychom také rádi využili zadní místnost v provozovně hospůdky, ve které bychom v pravidelných intervalech pořádali např. autorská čtení, promítání filmů, komorní hudební vystoupení, hraní her, přednášky atd.

 

Rádi bychom také ve spolupráci s obcí Hukvaldy usilovali o vylepšení stávající dráhy pumptracku (na místo stávajícího vápencového materiálu asfaltová pokrývka) formou využití některého z vypsaných dotačních programů na úpravu sportovišť.

 

Co se týče zásobování, s výjimkou sudového piva, budeme úzce propojeni s prosperujícím obchodem Sklenovský koloniál, díky kterému budeme moci nabídnout zákazníkům širší nabídku nealkoholických nápojů, pochutin a rychle reagovat při doplňování zboží. Co se týče piva, rádi bychom vyhověli výzvě stávajících hostů a čepovat regionální značku Radegast 10° a 12°.

 

S výjimkou námi pořádaných akcí bychom rádi spolupracovali a podporovali i jiné místní subjekty např. obec Hukvaldy – Den obce, spolek Hukvaldský potlach – festival Hukvaldský potlach, Sokol Hukvaldy a Klub českých turistů – např. pochod Po zarostlém chodníčku a další, a samozřejmě Rock Bike Fest.

 

Pokud budete mít zájem náš podnikatelský plán podpořit, budeme vděčni za sponzorský dar v jakékoliv výši zaslaný na bankovní účet Fio banky číslo 2302072383/2010.