KOUPALIŠTĚ HUKVALDY z.s.

 

Spolek Koupaliště Hukvaldy (zapsán 6. října 2021 u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. L19922, IČ: 11912324) je právnická osoba, která vznikla na základě iniciativy několika lidí: Aleše Drlíka, Radany Liboskové, Ivany Drlíkové a Moniky Odlevákové. Vznikl za účelem provozu Hospůdky na koupališti, rozvoje a údržby areálu bývalého koupaliště, stavby a provozování multifunkčního dětského hřiště. Zvolili jsme jít cestou neziskové organizace, jelikož naším hlavním cílem je stávající areál na koupališti dále zvelebovat a část výnosu z činnosti chceme dále investovat do vylepšování celého prostoru, revitalizace dětského hřiště, stávajícího pódia atd. Díky tomu, že jsme zvolili cestu neziskového spolku, můžeme v budoucnu využili i dotačních programů zaměřených na sportoviště, hřiště pro děti a tak dále. Do začátku jsme získali finanční dary od firem LIFT SERVIS WORK s.r.o., LIFT SERVIS s.r.o. a Bendito Morava s.r.o. v celkové výši 250.000,-Kč, který byl použit na úpravy areálu a na rekonstrukci dětského hřiště. Za tento dar velice děkujeme! Pokud by jste i vy měli možnost a chuť přispět na zvelebování areálu Koupaliště Hukvaldy můžete nám zaslat jakoukoliv finanční částku na účet spolku Koupaliště Hukvaldy z.s. vedený u Fio banky s číslem 2302072383/2010 nebo účet České spořitelny číslo 6625631379/0800.

.